Florals

Original - Orange Flowers

DSC_0003

DSC_0002

Original - Red Flowers

DSC_0001

DSC_0002

Original - Peach Roses

DSC_0004

DSC_0005

Original - Milk Jug

DSC_0006

DSC_0007

D&W Silks: COX164010 Areca Grass

DSC_0002

DSC_0003

D&W Silks: 131139-6 Bamboo Tree

DSC_0012

DSC_0013

D&W Silks: COX179003 Phoenix Palm

DSC_0009

DSC_0011

D&W Silks: COX177032 Red Ficus

DSC_0006

DSC_0007

D&W Silks: COX177031 Ficus

DSC_0004

DSC_0005

D&W Silks: 131125-6 Weeping Ficus

DSC_0001

DSC_0003

D&W Silks: 131220 Succulents in Glass Jar

DSC_0002

DSC_0003

D&W Silks: 149231 Parrot Tulips

DSC_0004

DSC_0005

D&W Silks: COX171007 Plum Hydrangeas

DSC_0015

DSC_0016

D&W Silks: 149113 Orange Calla Lilies

DSC_0011

DSC_0012

Kalalou

DSC_0026

DSC_0027

Kalalou

DSC_0024

DSC_0025

Kalalou

DSC_0020

DSC_0021

Kalalou

DSC_0010

DSC_0011

Kalalou Arrangement #1

DSC_0004

DSC_0005

Green Vase w/greenery

DSC_0007

DSC_0008

Natural Green Basket

DSC_0003

DSC_0004

Kalalou:

DSC_0005

DSC_0006

Kalalou: Faux Log Vases

DSC_0015

DSC_0014

Kalalou: CLX2618

DSC_0007

DSC_0008

Kalalou: CSL1113

DSC_0001

DSC_0002

Kalalou: CSL1163

DSC_0007

DSC_0008

Kalalou: CLX 2418

DSC_0001

DSC_0002

Kalalou: CSL1160

DSC_0005

DSC_0006

Kalalou: CLX2622

DSC_0009

DSC_0010

Kalalou: CLX2317

DSC_0003

DSC_0004

DWSilks: 60" Double Ball Topiary 315932

DSC_0001

DSC_0002

DWSilks: 7’ Black Olive Tree 39201H

DSC_0003

DSC_0004

DWSilks: Hydrangeas/Blue&White Vase 139079

DSC_0005

DSC_0006

DWSilks: Plum Hydrangeas 134127

DSC_0003

DSC_0004

DWSilks: Peonies & Hydrangeas 139030

DSC_0009

DSC_0011

DWSilks: Cream Magnolia 149222

DSC_0005

DSC_0006

DWSilks: Magnolia 141047

DSC_0003

DSC_0004

DWSilks: Blue Agapanthus 149045

DSC_0003

DSC_0004

DWSilks: Yellow Orchids COX161041

DSC_0001

DSC_0002

DWSilks: Cream Hydrangeas 139058

DSC_0005

DSC_0007

DWSilks: Red Magnolia/Green Vase

DSC_0007

DSC_0008

DWSilks: Burgandy Grass COX171002

DSC_0001

DSC_0002

DWSilks: Onion Grass 127003

DSC_0003

DSC_0004

DWSilks: Peonies/Glass Jars 167019

DSC_0006

DSC_0007

DWSilks: Blue Hydrangeas 139059

DSC_0003

DSC_0004

DWSilks: Succulents 139068

DSC_0001

DSC_0002

DSC_0006

DSC_0007

DWSilks: Paper White Bulbs/Glass Jars

DSC_0020

DSC_0021

DWSilks: Paper White Bulbs/Ceramic

DSC_0024

DSC_0025

DWSilks: Stag Horn Fern/Metal

DSC_0012

DSC_0014

Kalalou: Botanica #243

DSC_0001

DSC_0005

Kalalou: Botanica #2100

DSC_0014

DSC_0016

Kalalou: Botanica #738

DSC_0017

DSC_0018

Kalalou: Botanica #294

DSC_0009

DSC_0011